Drivkraft og handling er nøgleord i mit værdisæt og dén måde, jeg ønsker at føre min politik på.

Iben Krog ved sukkerfabrik

For et frit og bæredygtigt danmark

Bæredygtighed er præmissen for alt, hvad jeg gør og tænker. Uanset om det er den grønne omstilling, udvikling af landdistrikterne, fremtidens arbejdspladser eller kultur- og foreningslivet. Min filosofi er, at vi altid skal passe på vores omgivelser, medmennesker og på jorden.

Handling er mit yndlingsord. Som stifter og direktør i fødevaretænketanken Frej, har jeg haft utallige møder med politikere på Christiansborg – både i røde og blå partier – hvor jeg har rådgivet dem om, hvordan vi bedst muligt skaber en bæredygtig omstilling af landbrugs- og fødevaresektoren. Utallige møder, som ikke har ført til handling. Men der er brug for handling. Derfor er min mission at gå forrest, gøre en forskel og skabe et bedre og mere bæredygtigt Danmark for alle – både for den lokale tømrer på Lolland og akademikeren i Roskilde.

Synergi mellem land og by

Som landmandsdatter, født og opvokset på Lolland, har jeg – ligesom mange af jer andre – i alt for mange år har været vidne til, at politikere har haft fokus på at udvikle byer og ikke udvikle de landdistrikter, som byerne har brug for for at være by. Vi har magtesløst set til, mens den lokale bank har drejet nøglen om, og de små skoler er lukket. Men de seneste år har vi oplevet en opblomstring i de små lokalområder, og den vil jeg være med til. Jeg vil styrke den positive og bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Jeg vil være hele Lolland-Falster, samt Sydsjælland og Møns stemme i Folketinget.

Da jeg flyttede til København, oplevede jeg den berømte kløft mellem land og by på egen krop. Jeg oplevede en konflikt, hvor der var et A-hold i byen og et B-hold på landet. Jeg vil nedbryde den kløft og løse den konflikt på konstruktiv vis. Vi skal mødes på tværs af skel, indgå i dialog og forene forskellighed. Kun på den måde kan det lykkes at skabe nye veje til en positiv, bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Vi skal løse konflikten mellem land og by. Udviklingen i de store byer skal ikke ske på bekostning af landdistrikterne. Og udviklingen i landdistrikterne skal ikke ske på bekostning af udviklingen i de store byer. For eksempel er det godt, at vi har forskningen i København, som skal danne grundlaget for de grønne produktionsarbejdspladser på Lolland-Falster. Landet er ikke noget uden byen, og byen er ikke noget uden landet.

Iben Krog + landmand + mejetærsker

Et bæredygtigt dansk landbrug og produktions Danmark

Jeg er datter af en grisebonde. Det har givet mig en forståelse for landbrugets betydning  for Danmark - både i form af de arbejdspladser, som landbruget skaber, og landbrugets bidrag til vores eksport og samfundsøkonomi. Og det har givet mig en forståelse for landbrugets betydning for vores historie og selvforståelse som danskere. Landbruget er vigtigt for Danmark. Men landbruget påvirker også vores klode, både ift. klima, miljø og natur. Derfor er landbruget helt centralt i den grønne omstilling. 

Jeg mener, at den bæredygtige udvikling skal være tværfaglig og skabes gennem dialog og handling mellem landmanden, slagteri-medarbejderen, forskeren, klimaaktivisten og politikeren. 

Vi skal skal forene forskelligheder og drive den grønne udvikling sammen på tværs af skel. 

På den måde skaber vi et bedre og mere bæredygtigt Danmark.

Et stærkt arbejdsmarked i fremtiden

Vi har et stort problem med at sikre os, at vi har nok hænder til at udfylde behovet for arbejdskraft i fremtiden. Det er allerede et problem, vi kan mærke på Lolland-Falster, Møn og på Sydsjælland - Og det bliver kun større for hver dag, der går. Færre og færre unge søger ind på erhvervsuddannelser, og med Arne-pensionen har regeringen trukket mange raske, faglærte ud af arbejdsmarkedet. 

Derfor er der behov for en ekstra indsats, der sikrer et stærkt arbejdsmarked i fremtiden.

Antallet af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er stødt faldende. Det kan man allerede mærke på Lolland og i andre yderområder, hvor produktionsarbejderne, landbruget og industrien ligger. 

Derfor er der behov for en stærk politisk indsats, der åbner de unges øjne for alle mulighederne og fordele ved at tage en erhvervsuddannelse.

Kultur og foreningsliv

I mange år er vores kultur og foreningsliv blevet nedprioriteret fra politisk hold. Og under Corona-krisen, er lokale museer, sportsforeninger, teatre, spillesteder og en lang række andre kulturinstitutioner blevet endnu mere forsømt. Det er en faglig udvikling, for kulturen og kunsten samler os. Efter så mange måneder med afstandskrav og selvisolation, er det nu tid til at samles. det er tid til at vi prioriterer kulturen og foreningenslivet igen.

De yderste områder i Danmark er blandt landets smukkeste områder med natur- og kulturværdier af stor betydning. De små lokalesamfund i landdistrikterne med medborgerhuse, højskoler og et levende foreningsliv er kernen i den danske kultur. Det trues af fraflytningen fra landområderne, og det trues af den manglende politiske prioritering fra Christianborg. 

Iben Krog + forening + fodbold